candidates
Onze mensen
De verschillende fracties van JA21
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Kerntaak van de Eerste Kamer als medewetgever is de kwaliteit van de wetgeving toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (toetsingscriteria) en het controleren van de regering.
 • candidate 1
  Annabel Nanninga
  Fractievoorzitter
 • candidate 1
  Bob van Pareren
  Eerste Kamerlid
 • candidate 2
  Nicki Pouw-Verweij
  Eerste Kamerlid
 • candidate 2
  Toine Beukering
  Eerste Kamerlid
 • candidate 1
  Hugo Berkhout
  Eerste Kamerlid
 • candidate 2
  Otto Hermans
  Eerste Kamerlid
 • candidate 1
  Lennart van der Linden
  Eerste Kamerlid
 • candidate 1
  Loek van Wely
  Eerste Kamerlid
Europees Parlement
Het Europees Parlement is een belangrijk forum voor politieke discussie en besluitvorming op EU-niveau. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door kiezers in alle lidstaten om de belangen van de burgers in het wetgevingsproces van de Europese Unie te vertegenwoordigen en erop toe te zien dat andere EU-instellingen democratisch te werk gaan.
 • candidate 1
  Derk Jan Eppink
  Europarlementariër
 • candidate 1
  Rob Roos
  Europarlementariër
 • candidate 2
  Rob Rooken
  Europarlementariër
Provinciale Staten Utrecht
 • candidate 1
  Wouter Weijers
  Statenlid
 • candidate 1
  Stefan Berlijn
  Statenlid
 • candidate 2
  Ted Dinklo
  Statenlid
 • candidate 2
  Yael Potjer
  Statenlid
 • candidate 2
  Michiel Fiscalini
  Statenlid
 • candidate 2
  Nicki Pouw-Verweij
  Statenlid
 • candidate 2
  Chris van Wijk
  Commisielid
Provinciale Staten Flevoland
 • candidate 1
  Gert-Jan Ransijn
  Statenlid
 • candidate 1
  Niek Beenen
  Statenlid
 • candidate 2
  Eric Raap
  Statenlid
 • candidate 2
  Sharon de Lely
  Statenlid
 • candidate 2
  Han Thomassen
  Statenlid
Provinciale Staten Noord-Holland
 • candidate 1
  Gerard Köhler
  Statenlid
 • candidate 1
  Daniel van den Berg
  Statenlid
 • candidate 2
  Miklos Lelkes
  Statenlid
 • candidate 2
  Eric Jensen
  Statenlid
 • candidate 2
  Ivo Mantel
  Statenlid
 • candidate 2
  Annabel Nanninga
  Statenlid
Provinciale Staten Zuid-Holland
 • candidate 1
  Matthijs Sandmann
  Statenlid
 • candidate 1
  Rien Lutmers
  Statenlid
 • candidate 2
  Michiel Hoogeveen
  Statenlid
 • candidate 1
  Leendert Verheij
  Statenlid
 • candidate 1
  Toine Beukering
  Statenlid
 • candidate 1
  Bob van Pareren
  Statenlid
 • candidate 1
  Rob Weber
  Statenlid
Provinciale Staten Noord-Brabant
 • candidate 1
  Loek van Wely
  Statenlid
 • candidate 1
  Willem Rutjens
  Statenlid
 • candidate 2
  Frank Duijs
  Statenlid
Provinciale Staten Drenthe
 • candidate 1
  Thomas Blinde
  Statenlid
 • candidate 1
  Harry Omlo
  Statenlid
 • candidate 2
  Rob Camies
  Statenlid
Gemeenteraad Amsterdam
 • candidate 1
  Kevin Krueger
  Gemeenteraadslid
 • candidate 1
  Gerard Köhler
  Gemeenteraadslid
 • candidate 1
  Annabel Nanninga
  Gemeenteraadslid
Provinciale staten Friesland
 • Maarten Goudzwaard
  Maarten Goudzwaard
  Statenlid