Moties en vragen

Aangenomen: motie over openbaring gespreksverslagen

By 6 april 2021mei 10th, 2021No Comments

MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN WILDERS

Voorgesteld 6 april 2021 De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tweede Kamer een informateur aanzoekt die in gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties verkent op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden en hierover zo spoedig mogelijk verslag uitbrengt aan de Tweede Kamer;

overwegende dat openheid onder de huidige omstandigheden voorwaar- delijk is voor het herstellen van vertrouwen in het proces;

spreekt uit de gespreksverslagen van de informatieronde gelijktijdig met het uitbrengen van het verslag van de informateur volledig openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans, Wilders