Moties en vragen

Aangenomen: niet terug laten keren van zedendelinquenten in omgeving slachtoffers

By 14 juli 2021No Comments

MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 6 juli 2021
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de terugkeer na detentie van daders van ernstige gewelds- en zedendelicten in hun oude woonomgeving zeer confron- terend kan zijn voor slachtoffers en hun naasten of nabestaanden;

overwegende dat slachtoffers en hun naasten of nabestaanden ook na detentie tegen deze daders beschermd moeten blijven worden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat daders van ernstige gewelds- en zedendelicten na hun detentie niet terugkeren naar hun oude woonom- geving indien het aannemelijk is dat hun slachtoffers en hun naasten of nabestaanden daar met hen geconfronteerd zullen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans Van der Plas