Moties en vragen

Beantwoording vragen van het lid Eppink over verkiezing Iran in de VN-Vrouwencommissie

By 26 mei 2021No Comments

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Eppink (JA21) over de mededeling dat Iran voor een volle termijn van vier jaar is verkozen tot lid van de VN-Vrouwencommissie

Vraag 1

Hoe heeft Nederland gestemd, en op basis van welke argumenten?

Antwoord

Nederland doet in het openbaar geen uitspraken over stemgedrag bij geheime stemmingen, omdat landen moeten kunnen rekenen op de vertrouwelijkheid van de door hun uitgebrachte stem en Nederland de afspraken daarover niet eenzijdig kan schenden. Bij het bepalen van de Nederlandse stempositie weegt de mensenrechtensituatie in een land altijd sterk mee, zo ook in dit geval. Zie verder de vertrouwelijke bijlage die is meegestuurd met deze antwoorden.

Vraag 2

Hoe is de besluitvorming bij uw ministerie omtrent deze kandidatuur tot stand gekomen? Heeft de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM) deze kandidatuur zelf afgewikkeld, of werd het Bureau Politieke Zaken (BPZ) erbij betrokken? Waar begon uw betrokkenheid?


Antwoord

De steminstructie voor deze kandidatuur is met relevante directies binnen het ministerie afgestemd en vond plaats onder mijn politieke verantwoordelijkheid. 

Vraag 3

Heeft u deze kandidatuur besproken met de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? In welke mate werd de minister-president in de discussies betrokken?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4

Is de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), de mogelijke redding van de ‘Iran Nuclear Deal’, een overweging geweest om u mild op te stellen ten aanzien van Iran, en de kandidatuur voor de VN-Vrouwencommissie te steunen? Was de minister-president ervan op de hoogte?

Antwoord

Nee.

Vraag 5

Op de Algemene Raad van de Europese Unie (19 april jl.) werd de kwestie Iran besproken; was het thema JCPOA onderwerp van gesprek in de formele en informele delen van de Raad om het stemgedrag inzake de kandidatuur van Iran voor de VN-Vrouwencommissie onderling af te stemmen? Zo ja, wie stemde wat af met wie?

Antwoord

Nee, daar is niet over gesproken.