Defensie en veiligheid

Buitenlands beleid en defensie

Onze krijgsmacht wordt al decennialang ernstig verwaarloosd. Een inhaalslag ten aanzien van materieel en arbeidsvoorwaarden is hard nodig. Op het gebied van zowel defensie, buitenlands beleid als handel dient niet het veranderen van de wereld, maar het Nederlandse belang altijd voorop te staan.

JA21 wil:

Fors investeren in defensie, in 2024 voldoen aan de 2 procentnorm van de NAVO

Ontwikkelingshulp fors terugschroeven en primair inzetten voor noodhulp

Geen EU-leger

Nationaal belang leidend, geen Nederlandse deelname aan regime change-oorlogen