Cultuur en kunst

COVID en Coronapaspoort

De Coronacrisis heeft Nederland anderhalf jaar lang in haar greep gehad. Nu gaat het veel beter: er liggen bijna geen patiënten meer op de IC’s, de vaccinatiegraad stijgt nog steeds en er is een hoog percentage aan immuniteit. Het is tijd om weer terug te gaan naar het oude normaal. Hier horen geen afstandsregels, mondkapjes of vaccinatieplicht bij. Wel moeten we lessen trekken uit deze crisis, zoals zorgen voor goede ventilatie van gebouwen. Natuurlijk moeten we ook investeren om onze zorg robuuster en stressbestendiger te maken.

JA21 wil:

Vaccins breed beschikbaar en toegankelijk voor iedereen

Geen directe of indirecte vaccinatieplicht (geen dwang of drang om te vaccineren)

Geen testen voor toegang of QR-code (horeca, evenementen- en cultuursector weer volledig open)

Steun voor evenementen- en cultuursector

Structurele investeringen in de zorg (specifiek op gebied van de publieke gezondheidszorg (GGD’s) en IC-capaciteit)