Nieuws

Een interruptie met impact

By 24 april 2021april 25th, 2021No Comments

Beste vriend van JA21,

Terwijl formateur Tjeenk Willink vooral dingen doet die hij volgens JA21 juist niet zou moeten doen en sommige politici de mond vol hebben over Nieuw Leiderschap en het herwinnen van vertrouwen, lijkt het er volgens RTL op dat er in 2019 in de Ministerraad is besloten om bewust en actief cruciale informatie achter te houden voor de Tweede Kamer in het zogenaamde toeslagen-dossier.

Een van de belangrijkste functies van de Tweede Kamer is het controleren van de regering. Een juiste en volledige informatievoorziening is hier een cruciale randvoorwaarde voor. Vandaar dat het nieuws over het achterhouden van informatie nogal wat stof heeft doen opwaaien.

JA21 steunt uiteraard het debat wat hier volgende week over gevoerd gaat worden, maar wat zou het fijn zijn als we het eens wat vaker over de problemen van Nederland kunnen hebben in plaats van het telkens weer te moeten hebben over dit soort randzaken. Hoog tijd dus voor een nieuwe bestuurscultuur met een dualistisch stelsel, met een dienstverlenende overheid waar de Nederlanders serieuze invloed kunnen uitoefenen.

Wat er ook aan zit te komen is het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en wel op de symbolisch gekozen datum van 11 september 2021. Daarmee wordt ook het einde ingeluid van de Nederlandse missie aldaar.

JA21 vindt dat het naar Nederland halen van onze soldaten op een zo veilig mogelijke manier volbracht moet worden. De troepen verdienen daarin alle benodigde steun te krijgen. De door Derk-Jan Eppink aangebrachte motie hierover werd Kamerbreed gesteund.

Hier in het prachtige Nederland woekert ondertussen de ‘van het gas af gekte’ lustig voort. Terwijl buurland Duitsland juist aan het gas gaat, vindt men het hier noodzakelijk om van het gas af te gaan. Het plan dreigt uit te lopen op een fiasco. Alle proeven mislukken en elk onderzoek wijst uit dat het onhaalbaar en onbetaalbaar is. Maar omdat het is afgesproken in het energieakkoord zal het er doorheen gedrukt worden. In DEZE bijdrage laat ik het JA21 geluid horen en onderbouw ik waarom gas een uitstekende energiebron is en blijft. Ik zal blijven knokken om dit onzalige plan te stoppen.

Nicki Pouw-Verweij liet weer haar licht schijnen tijden het Coronadebat. HIER haar bijdrage over hoe JA21 kijkt naar de huidige situatie en de te nemen stappen. Waarbij ze met DEZE interruptie Rutte het vuur na aan de schenen legde. Het tekort aan IC bedden is ons niet ‘overkomen’. Het is het gevolg van een actief gevoerd beleid, wat Pouw-Verweij in haar interruptie prachtig naar voren brengt.

Organisatorisch gaan wij ondertussen gestaag door met het uitbouwen van de partij. Dank voor de vele emails met adviezen en steunbetuigingen. Wij blijven u op de hoogte houden en u krijgt binnenkort meer te horen over de eerste Algemene Ledenvergadering van JA21 die begin juni gehouden zal worden. 

Met juiste groet,

Joost & Annabel