Publicaties

Een lege school is een land zonder toekomst

By 29 januari 2021maart 22nd, 2021No Comments

Het coronavirus heeft een aantal grote maatregelen met zich meegebracht, ook voor jongeren. Waar kinderen nog een jaar geleden naar de basisschool gingen, tieners naar de middelbare school en jongeren naar het hoger onderwijs, komt daar nu weinig meer van terecht. De scholen zijn sinds 16 december wederom dicht, en dat blijft zo tot minimaal 8 februari.

De sluiting van het basis- en middelbaar onderwijs heeft een aantal dramatische effecten met zich meegebracht. Kinderen missen hun sociale contacten, het thuisonderwijs zorgt voor een lager concentratievermogen en de ouders worden opgezadeld met een extra verantwoordelijkheid naast het thuiswerken. Ook onder studenten ontstaan steeds grotere gezondheidsproblemen. Steeds meer jongeren komen in aanraking met de ggz omdat ze zich minder goed voelen en depressieve gevoelens ontwikkelen. Van deze groep geeft 80% aan zich minder goed te voelen dan voorheen, terwijl 33% zich zelfs heel slecht voelt.

Veel studenten ervaren het onderwijs dan ook als slechter dan voor de coronatijd. De sluiting van onderwijsinstellingen ontstaat een situatie waarin studenten thuis lessen volgen, deelnemen aan werkgroepen en tentamens maken. Voor studenten die op kleine kamers wonen – soms van maar 10m2 groot – zijn deze maatregelen nog veel ingrijpender. De plek waar zij normaal slapen, hun vrije tijd doorbrengen en eten is nu opeens ook een collegebank geworden.

Wij willen:

De scholen heropenen op 9 februari; docenten massaal vaccineren, op basis van vrijwilligheid

Een concreet vooruitzicht op de eindexamens en de eindtoets

Het opzetten van coronaproof studieplekken

Meer geld en aandacht naar de ggz en jeugdzorg

Een nationale actieavond op televisie voor jongeren