Moties en vragen

Kamervragen over bouwen in het groen

By 9 juni 2021No Comments

Schriftelijke vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de minister van over het bericht ‘Tussen Zwolle, Hasselt en Kampen een stad zo groot als Lelystad? ‘Er is plek voor’’[1]

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Tussen Zwolle, Hasselt en Kampen een stad zo groot als Lelystad? ‘Er is plek voor’’ en het aangehaalde onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)? 
  2. Bent u het met de conclusies van het EIB eens? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met JA21 eens, dat de bouw van een nieuwe stad een belangrijke stap voor het bestrijden van woningtekort kan zijn? Zo nee, waarom niet, en welke stappen wil het kabinet dan wel nemen om het woningtekort te bestrijden?
  4. Ziet het kabinet andere locaties waar het woningtekort groot is voor het bouwen van een nieuwe stad, en zo ja welke?
  5. In het kader van Nationaal Programma RES worden er zoekgebieden voor het plaatsen van windturbines aangewezen, hoeveel van die zoekgebieden zijn ook geschikt voor woningbouw?  
  6. Welke van deze zoekgebieden wordt er voor windturbines gekozen in plaats van woningbouw (zoals bijvoorbeeld poldergebied Rijnenburg, waar 25.000 gebouwd zouden kunnen worden)? Als dit bij de minister onbekend is, is de minister bereid dit te onderzoeken?
  7. Is de minister bereid te onderzoeken hoeveel woningen er gebouwd zouden kunnen worden als het Nationaal Programma RES wordt losgelaten, en er dus ruimte vrijkomt omdat alle zoekgebieden voor windturbines geschrapt worden?
  8. Is de minister het met JA21 eens, dat het woningtekort een urgent probleem is, en dat het oplossen hiervan zou moeten prevaleren boven de bouw van windturbines in het groen?

[1] https://nos.nl/regio/overijssel/artikel/143536-tussen-zwolle-hasselt-en-kampen-een-stad-zo-groot-als-lelystad-er-is-plek-voor