Honderdduizenden mensen in Nederland zijn op zoek naar een politieke thuishaven. Een thuis voor bezorgde, eerlijke mensen. Voor mensen die genoeg hebben van politiek gekonkel, van extremisme aan de randen van het politieke spectrum. Een thuishaven waar mensen bij willen horen, waar je anderen zonder schroom kan uitnodigen, waar mensen keihard werken om met elkaar, voor de kiezer en voor Nederland, van ons land een goed bestuurd, veilig en welvarend land te maken. Dat gaat niet over macht, geld, geloof of afkomst.
Ons Nederland gaat over u, over uw kinderen en over de waarden die ons land vrij en groot hebben gemaakt. Daar gaan wij ons met JA21 hard voor maken. Omdat het nu kan. Omdat het nu moet. Maar we hebben weinig tijd tot de verkiezingen op 17 maart 2021, dus wij hebben uw steun, uw idealen en uw stem keihard nodig. Want een beschaafd, mooi land als Nederland zou geen politiek daklozen moeten kennen! Joost Eerdmans en Annabel Nanninga hebben zich, met een klein team experts, ten doel gesteld een nieuw politiek thuis te bouwen. Komt u binnen?
Bestuur
Er is een voorlopig oprichtingsbestuur gekozen, zodat wij direct voor u aan de slag kunnen om een volwaardige, democratische en transparante partijstructuur op te zetten. Dit voorlopige bestuur bestaat uit Adrien de Boer (voorzitter), Ronald Buijt (secretaris) en Femke Eerdmans-Bouma (penningmeester). Hun belangrijkste opdracht is het organiseren van deelname aan de komende Tweede Kamerverkiezingen en het organiseren van de verkiezingscampagne, zodat we optimaal resultaat zullen boeken.
Ook wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een professionele ledenorganisatie. Die moet in alle opzichten – statutair, administratief, financieel- piekfijn in orde zijn zodat de leden zich optimaal thuis voelen bij hun partij. Zo kan iedereen in een bloeiende ledenpartij bijdragen, zijn stem laten horen, meedenken, doneren, enzovoorts!
Opzet van de organisatie – opstartfase en vervolg
Een partij opzetten, het is nogal een klus en er zijn best nog wat haken en ogen aan. Daarom hier voor de liefhebber even wat technische tekst en uitleg over de structuur van onze nieuwe partij JA21.
Het huidige bestuur is uitdrukkelijk een tijdelijk oprichtingsbestuur. De oprichters van JA21, Joost, Annabel en een klein kernteam, hebben natuurlijk lering getrokken uit de kinderziekten die nieuwe partijen vaak doormaken. Dit plus de hoge tijdsdruk waaronder wij nu opereren, maakt dat wij zo open en tegelijk zo voorzichtig mogelijk willen zijn. Een intrigerend spanningsveld. We hebben er voor gekozen in de oprichtingsstatuten enkele waarborgen op te nemen om in eerste instantie controle en overzicht te houden over onze jonge partij.

Het tijdelijke bestuur ziet het als haar taak om tot en met de komende Tweede Kamerverkiezingen dit precaire proces te overzien en een optimale democratische organisatie op poten te zetten. Doelen zijn:

  1. Een democratische ledenpartij
  2. Een door de leden gekozen bestuur
  3. Een open cultuur voor feedback en kritiek vanuit de leden
  4. Een strikte scheiding tussen volksvertegenwoordiging en partijbestuur, geen dubbele petten dus

In zowel het Huishoudelijk reglement als in het beleidsplan zijn deze principes verankerd.

Na de Tweede Kamerverkiezing volgt een nieuwe fase. JA21 organiseert een ALV waarin de opzet van de ledenorganisatie en een statutenwijziging op de agenda zullen staan. Ook praten we onder meer met elkaar over de benoeming van een nieuw bestuur, de vervolmaking van de statuten en de invulling van commissies. Het oprichtingsbestuur zal haar functies ter beschikking stellen voor een bestuursverkiezing.