Moties en vragen

Verworpen: motie over illegaliteit strafbaar stellen

By 20 april 2021mei 10th, 2021No Comments

MOTIE VAN HET LID EERDMANS

Voorgesteld 14 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat illegaal verblijf in Nederland tot grote problemen leidt;

overwegende dat de mogelijkheden uitgebreid moeten worden om illegaal verblijf en de problemen die hiermee gepaard gaan tegen te gaan;

verzoekt de regering, illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans