Moties en vragen

Verworpen: motie over opzeggen Klimaatwet en Klimaatakkoord

By 25 mei 2021mei 28th, 2021No Comments

MOTIE VAN HET LID EERDMANS

Voorgesteld 20 mei 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Klimaatwet en het Klimaatakkoord nul effect hebben op het klimaat, honderden miljarden euro’s kosten en leiden tot de massale aanwezigheid van megawindturbines, zonneweides en het aardgasvrij maken van de volledige gebouwde omgeving;

overwegende dat hiermee een aanslag op de welvaart en het woongenot van burgers en het Nederlandse landschap wordt gepleegd;

verzoekt de regering, het Klimaatakkoord op te zeggen en de Klimaatwet in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans