Moties en vragen

Verworpen: niet implementeren adviezen klimaattafel gebouwde omgeving

By 7 juli 2021juli 14th, 2021No Comments

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving naar aanleiding van een onderzoek door Ecorys pleit voor verregaande extra stappen om de aardgasvrije doelstelling te halen, waaronder het verhogen van de gasprijs en het inzetten van dwang;

overwegende dat dit onwenselijk is;

overwegende dat het kabinet tot nu toe stelt dat er geen dwang ingezet wordt;

verzoekt de regering, de adviezen van de voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving niet te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag. 

Eerdmans