Moties en vragen

Vragen over bijverdienen bijstandsontvangers

By 28 april 2021mei 10th, 2021No Comments

Vragen van het lid Pouw-Verweij (JA21) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over gemeenten die bijstandsontvangers fors meer willen laten bijverdienen dan de Participatiewet toestaat (ingezonden 28 april 2021).

Vraag 1
Bent u ermee bekend dat de gemeente Amsterdam heeft aangekondigd bijstandsontvangers de mogelijkheid te willen bieden om met behoud van de bijstandsuitkering permanent maximaal 500 euro per maand bij te verdienen, waar de Participatiewet deze mogelijkheid beperkt tot 220 euro per maand voor maximaal zes maanden?1

Vraag 2
Bent u er tevens mee bekend dat deze actie inmiddels ook in andere gemeenten, waaronder de gemeente Arnhem, navolging lijkt te vinden?2

Vraag 3
Kunt u aangeven welke gemeenten momenteel vergelijkbare stappen zetten aangaande het ophogen en/of in duur verlengen van de vrijlating zoals vastgelegd in de Participatiewet of hiertoe reeds zijn overgegaan?

Vraag 4
Bent u van mening dat de gemeente Amsterdam de uitstroompremie die hiertoe wordt ingezet oneigenlijk gebruikt wanneer niet arbeidsinschakeling, maar «het verhogen van het bestaansminimum» het doel is en de verant- woordelijk wethouder hierbij spreekt van een «goede maas in de wet»? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen verbindt u hieraan?

Vraag 5
Vindt u dat de gemeente Amsterdam en eventuele andere gemeenten die hiertoe overgaan in strijd met de Participatiewet handelen? Zo ja, hoe acteert u hierop?

  1. 1  EenVandaag, 13 april 2021, «500 euro bijverdienen naast de bijstand: het mag niet, maar Amsterdam wil het wel toestaan» https://eenvandaag.avrotros.nl/item/500-euro-bijverdienen- naast-de-bijstand-het-mag-niet-maar-amsterdam-gaat-het-wel-toestaan/
  2. 2  Omroep Gelderland, 14 april 2021, «Arnhemmers in de bijstand mogen straks tot 500 euro bijverdienen» https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6858557/Arnhemmers-in-de-bijstand- mogen-straks-tot-500-euro-bijverdienen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 1

Vraag 6
Deelt u de mening dat dergelijke manoeuvres op gespannen voet staan met het gegeven dat gemeenten niet aan inkomenspolitiek horen te doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen verbindt u hieraan?

Vraag 7
Wat is uw reactie op het feit dat het verschil tussen het inkomen van iemand die voltijds werkt voor het minimumloon en dat van een bijverdienende bijstandsontvanger hierdoor nog slechts luttele tientjes per maand bedraagt?

Vraag 8
Snapt u dat mensen die veertig uur moeten werken voor het minimumloon zich door zulke berichten afvragen waarom ze eigenlijk iedere dag vroeg de wekker zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Vindt u nog steeds in lijn met uw regeerakkoord dat werken lonender moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke rol ziet u voor uzelf weggelegd om te voorkomen dat gemeenten maatregelen treffen die het tegenoverge- stelde bewerkstelligen?