Moties en vragen

Vragen over vrijgeven notulen van de ministerraden

By 26 april 2021mei 10th, 2021No Comments

Vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de Minister-President over de vrij te geven notulen van de ministerraden (ingezonden 26 april 2021).

Vraag 1
Kunt u, nu nog onduidelijk is welke notulen precies openbaar gemaakt zullen worden, de notulen van de ministerraden van 15 en 22 november 2019 over de tijdlijn openbaar maken, en deze maandag naar de Kamer sturen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Kunt u alle notulen van de ministerraad, die betrekking hebben op de toeslagenaffaire (inclusief de CAF-zaken), openbaar maken, en deze maandag naar de Kamer sturen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Kunt u alle notulen van de ministerraad die genoemd worden in de RTL Nieuws-publicatie van 21 april 2021 «Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden» openbaar maken, en maandag naar de Kamer sturen? Zo nee, welke weigert u te sturen en waarom?

Vraag 4
Kunt u deze vragen met spoed behandelen en vandaag nog beantwoorden?