candidates
OSV's
JA21

Het is zover! Nu onze fantastische kandidatenlijst bekend is kunnen de ondersteuningsverklaringen (OSV's) voor deelname van JA21 aan de verkiezingen getekend worden. Het is cruciaal dat u dit doet, want zonder voldoende OSV's staat JA21 in maart niet op het stembiljet! Nederland is onderverdeeld in twintig kieskringen. In iedere kieskring moeten wij minstens dertig OSV's ophalen, behalve in de kieskring Bonaire. Daar zijn er tien nodig. U hoeft geen lid te zijn van JA21 om een OSV voor ons te tekenen. Iedere kiesgerechtigde mag dit doen.

De OSV voor JA21 is HIER te downloaden. Lees eerst goed onderstaande instructies:

 • Print het volledige formulier (alle vier de pagina's) uit, maar vul nog niets in!
 • Neem het uitgeprinte formulier samen met een geldig identiteitsbewijs mee naar uw gemeentehuis. Dit moet dus het gemeentehuis zijn van de gemeente waar u als kiezer geregistreerd staat. Uiteraard dient u kiesgerechtigd zijn. Let op: een afspraak maken is niet verplicht, maar veel gemeenten vragen hier wel om. Neem daarom vooraf telefonisch contact op met uw gemeente om er zeker van te zijn dat u meteen terecht kunt. Het tekenen van een OSV is altijd gratis.
 • Op het gemeentehuis tekent u het formulier in bijzijn van een ambtenaar. Deze vult namens de gemeente een aantal gegevens in (onder andere tot welke kieskring de gemeente behoort) en maakt het document officieel. Let goed op dat er een gemeentestempel op het document wordt gezet. Het is gebleken dat gemeenten soms fouten maken bij het invullen van de kieskring op de OSV. Check daarom vooraf hier onder welke kieskring uw gemeente valt zodat u kunt zien of dit goed gaat.
 • U laat het ingevulde formulier NIET achter bij de gemeente, maar neemt het mee naar huis.
 • Vervolgens stuurt u het formulier naar ons op. Dit kan op twee manieren:
  • Een scan van het volledige formulier (alle vier de pagina's) mailen naar osv@ja21.nl Let op: u dient het volledige formulier van vier pagina's in te scannen en mee te sturen.
  • Per post opsturen naar: (alle vier de pagina's)
   JA 21 - Het Juiste Antwoord
   Postbus 8218
   3009 AE ROTTERDAM
 • Wij moeten alle OSV's uiterlijk op 1 februari inleveren bij de Kiesraad. We willen ze echter graag zo snel mogelijk binnen hebben, zodat we ze eerder kunnen inleveren en er nog ruimte is om eventuele verzuimen te herstellen. Wacht dus niet en probeer uw OSV op zo kort mogelijke termijn te tekenen en naar ons op te sturen!
 • Let op: iedere kiezer mag slechts voor één partij een OSV tekenen. Teken dus geen OSV voor een andere partij, want dat maakt uw OSV voor JA21 ongeldig.


Heeft u nog vragen of zijn er nog zaken onduidelijk? Mailt u dan naar osv@ja21.nl

Ontzettend bedankt voor uw hulp. Samen met u gaan we Nederland veranderen!