EU en euro
EU en euro
JA21 standpunten
De Europese Unie stevent af op een politiek verband onder Frans-Duitse leiding. Onze toekomst als soevereine natie vereist een koerswijziging naar economische samenwerking op basis van vrijwillige keuzes. Nederland moet zich het recht verwerven op zaken die voor ons zwaar wegen niet mee te doen. Onder de euro ongelijksoortige economieën verenigen lukt alleen als wij de pinautomaat van Europa zijn. Onze bevolking dient zich hierover uit te spreken.

JA21 wil:

  • Een afgeslankte, meer flexibele samenwerking tussen EU-lidstaten met een focus op vooral economische samenwerking.
  • Schragende EU-verdragen zoals die van Maastricht, Amsterdam, Nice, Lissabon en Schengen herzien om macht terug te brengen van Brussel naar de lidstaten en Nederland mogelijkheden te bieden voor opting-out op terreinen die vitaal nationaal raken.
  • Voorkomen dat Nederland steeds dieper de transferunie wordt ingezogen en zodoende de pinautomaat van Zuid-Europa wordt.
  • Een referendum over de houdbaarheid en toekomst van de euro.
  • Behalve stoppen met de immer verdergaande politieke verdieping van de EU ook ophouden met de onophoudelijke uitbreiding met nieuwe lidstaten, omdat het Nederlandse belang daarmee niet is gediend.
  • Behoud vetorecht in de Europese Raad.
  • Nooit en te nimmer toetreding van Turkije tot de EU, wat het onmiddellijk staken van de toetredingsonderhandelingen met dit land betekent.
  • Dat het Europees Parlement op één locatie vergadert, waarbij de functie europarlementariër een dubbelmandaat wordt vanuit het nationale parlement.
  • Een streep door de Groene Deal van de EU.
  • Afzien van ondertekening van een EU-immigratiepact dat tot verplichte opname van asielzoekers verplicht.

Lees verder over dit onderwerp.
De Europese Unie wil een federale staat worden, met een EU-regering, EU-belastingen en een eigen leger. Veel beleidsterreinen kwamen sluipenderwijs in Brussel terecht. Nederland, wat betreft het aantal inwoners de zevende van de 27 EU-lidstaten en in omvang de vijfde van de EU-economieën, heeft daar steeds minder over te zeggen. JA21 wil deze trend keren. In samenwerking tussen EU-lidstaten moet vooral de gemeenschappelijke markt centraal staan. De Europese Unie moet dus terug naar de tekentafel. JA21 staat een afgeslankte, meer flexibele samenwerking voor ogen met een focus op vooral economische samenwerking. In plaats van machtsconcentratie bij de EU dient de koers te worden verlegd naar een lossere Gemeenschap van Europese Staten waarin soevereiniteit behouden blijft. Dat is beter voor Nederland als soeverein handelsland. Van een politieke unie onder Frans-Duitse leiding, het opengrenzenbeleid en de euro als eenheidsmunt die ongelijke economieën in een wurggreep houdt, moeten we af. Een land mag zelf beslissen of en wanneer grenzen worden geopend en gesloten. Ieder nieuw EU-verdrag brengt een uitbreiding van bevoegdheden van EU-instellingen en bureaucraten uit Brussel teweeg en zet nationale parlementen en regeringen verder buiten spel. Het recht voor een opt-out te kiezen, verschaft Denemarken een fantastische positie. Dat hebben wij ook nodig om onze vitale belangen te dienen.

De Europese Unie moet dus terug naar de tekentafel. JA21 staat een afgeslankte, meer flexibele samenwerking voor ogen met een focus op vooral economische samenwerking. In plaats van machtsconcentratie bij de EU dient de koers te worden verlegd naar een lossere Gemeenschap van Europese Staten waarin soevereiniteit behouden blijft. Dat is beter voor Nederland als soeverein handelsland. Van een politieke unie onder Frans-Duitse leiding, het opengrenzenbeleid en de euro als eenheidsmunt die ongelijke economieën in een wurggreep houdt, moeten we af. Een land mag zelf beslissen of en wanneer grenzen worden geopend en gesloten. Ieder nieuw EU-verdrag brengt een uitbreiding van bevoegdheden van EU-instellingen en bureaucraten uit Brussel teweeg en zet nationale parlementen en regeringen verder buiten spel. Het recht voor een opt-out te kiezen, verschaft Denemarken een fantastische positie. Dat hebben wij ook nodig om onze vitale belangen te dienen.

Een gemeenschappelijke markt heeft geen gemeenschappelijke munt nodig. Wat zeker niet nodig is en zelfs averechts werkt, is een munt die verschillen tussen landen vergroot en economische en politieke spanningen teweegbrengt. De euro is zo’n munt die voor onhoudbare verhoudingen zorgt. De Europese Centrale Bank (ECB) interpreteert het mandaat steeds ruimer, zodat er geen enkele nationale grip meer is op het monetair beleid. Het grootste probleem van de eurozone is de euro zelf. Daarom moet de euro voor EU-lidstaten een optie zijn in plaats van een verplichting. De euro duwt Nederland steeds dieper een Europese transferunie in, met een permanente geldstroom van Noord naar Zuid. Nederland staat in het eurosysteem inmiddels al garant voor 245 miljard euro. Op deze manier is ons land de pinautomaat voor Zuid-Europa. Onze bevolking dient zich volgens JA21 hierover te kunnen uitspreken. Daarom moet er een referendum over de euro komen. Schragende EU-verdragen zoalse die van Maastricht, Amsterdam, Nice en Lissabon dienen te worden herzien om macht terug te brengen van Brussel naar de lidstaten.

Ondanks dat de Europese Unie ongecontroleerd lijkt te zijn doorgegroeid, ligt de uiteindelijke beslissingsmacht nog steeds bij de lidstaten. In 2020 is de EU begonnen met de Conferentie over Toekomst van Europa. Nederland moet er wat JA21 betreft proactief op aansturen dat de EU weer een lossere Gemeenschap van Europese Staten wordt. Nederland is geen onbeduidende provincie in een centralistisch gedirigeerde federale EU-staat. Daarom is het van belang dat het vetorecht in de Europese Raad behouden blijft. Het is voor Nederland een belangrijk wapen bij het tegenhouden van ongewenst Brussels beleid en geeft de regering de mogelijkheid om bevoegdheden van de EU terug te draaien. JA21 wil ook afdwingen dat de EU per direct stopt met uitbreiding. Lidmaatschap van bijvoorbeeld Albanië, Noord-Macedonië en Servië zijn niet in het belang van Nederland. Turkije mag nooit en te nimmer lid worden van de EU. De EU moet dan ook onmiddellijk stoppen met de onderhandelingen over voorwaarden voor toetreding.

Het Europees Parlement moet vergaderen op één locatie. De functie Europarlementariër wordt een dubbelmandaat vanuit de nationale parlementen. Ook wil JA21 een streep zetten door de Groene Deal van de EU. In plaats daarvan moet Nederland zelf investeren in kernenergie, aardgas en een schoon milieu zonder windturbineparken, zonnevlaktes en vernietigende biomassacentrales.

Om de ongecontroleerde immigratie, mede mogelijk gemaakt door EU-beleid, tegen te houden, wil JA21 dat een EU-migratiepact met verplichte opname van asielzoekers niet wordt ondertekend. Tegelijk is een herziening van het Verdrag van Schengen noodzakelijk. Het moet voor EU-lidstaten weer mogelijk zijn om – desnoods in samenwerking met gelijkgestemde buurlanden– naar eigen inzicht grenscontroles in te voeren.Verberg extra tekst.