JA21 fracties willen opheldering over petitie VNG, IPO en COA

Jan 19, 2024

De Provinciale-Statenfracties van JA21 willen opheldering over de petitie die afgelopen dinsdag werd ingediend bij de Eerste Kamer door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Met de petitie riepen de organisaties Eerste Kamerleden op om vóór de spreidingswet te stemmen. In alle provincies waar JA21 vertegenwoordigd is, dienen de Statenleden schriftelijke vragen in bij hun Gedeputeerde Staten. 

Geen enkel mandaat
“Deze organisaties bestaan uit bestuurders en ambtenaren die geen enkel democratisch mandaat hebben. De Nederlandse burger heeft geen idee wie deze mensen zijn, maar ze pretenderen wel namens de kiezer te mogen spreken” aldus Gert Heijkoop (JA21 Zeeland) namens zijn partijgenoten. 

Namens wie spreken deze organisaties?
Ook Maarten Goudzwaard (JA21 Fryslân) zet vraagtekens bij het handelen van de drie organisaties. “Het COA is een uitvoeringsorgaan en moet zich niet inmengen in politiek gevoelige dossiers. En de inwoners van de Nederlandse provincies worden vertegenwoordigd door de Statenleden, niet door het IPO. Op gemeentelijk niveau geldt hetzelfde voor de VNG. Zowel in de Nederlandse gemeenten als in de provincies zitten immers partijen die tégen de spreidingswet zijn, dus namens wie spreken deze organisaties eigenlijk?” 

Vertrouwen in de politiek
Fred Kerkhof (JA21 Overijssel) ziet in Nederland al langer de tendens dat ongekozen bestuurlijke organisaties de neiging hebben om beetje bij beetje steeds meer macht naar zich toe te trekken. “Een zorgelijke ontwikkeling waar wij waakzaam op moeten zijn, omdat het de democratie aantast. JA21 is voor zoveel mogelijk democratie, zo dicht mogelijk bij de burger", aldus Kerkhof. “Op die manier creëer je draagvlak onder de bevolking bij besluitvorming en alleen zo kunnen wij het tanende vertrouwen in de politiek herstellen.”