Welkom bij JA21

Welkom bij JA21! Wij zijn een hard-groeiende, conservatief-liberale partij met drie zetels in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd in het Europees parlement, de Eerste Kamer, diverse Provinciale Staten en in de gemeenteraad van Amsterdam.

Een soeverein Nederland
JA21 staat voor een soeverein Nederland, minder bureaucratische regeldruk uit Europa, meer betaalbare woningen, een streng en humaan asielbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dát is waar wij voor staan.

Dit is waarom wij bestaan:
Daarom bestaat JA21, een politiek thuis voor iedereen die gezond verstand en rationeel conservatief-liberaal beleid zo mist in ons mooie land.

Een mooi en fijn land
JA21 wil ervoor zorgen dat dit ook een mooi en fijn land blijft. Waar werken loont. Waar tradities en historie gekoesterd worden, maar ook volop ruimte is voor innovatie. Waar we het doorslaan in politieke correctheid stoppen en waar excellentie in plaats van middelmaat weer het uitgangspunt is in ons onderwijs. Waar iedereen die meedoet, zich thuis kan voelen.

Verstandig rechts beleid
Ons doel is een verstandig rechts beleid, waarin JA21 verantwoordelijkheid neemt en gaat zorgen voor zaken die Nederland veilig, vrij en mooi houden. Bijvoorbeeld een streng immigratiebeleid naar Deens model. Ook wil JA21 dat we stoppen met het huidige onhaalbare en onbetaalbare klimaatbeleid waarmee de welvaart van ons land op het spel gezet wordt. En Europa heeft wat JA21 betreft niets te zeggen binnen onze landsgrenzen, maar uiteraard werken we wel economisch samen aan welvaart en groei.

Word lid
U kunt ons bij deze doelen steunen door lid te worden van JA21. Maak samen met ons van JA21 die grote en stabiele partij die zo nodig is om Nederland naar rechts te trekken. Meer dan 6.000 mensen die een politiek thuis zochten, gingen u al voor. Mogen we op u rekenen?

Welkom thuis!

Standpunten

Immigratie en asiel

Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid.

Klimaat en milieu

Klimaatadaptatie: aanpassen áán het klimaat in plaats van vruchteloze pogingen om het klimaat aan te passen

EU en Euro

Europese eenwording is niet in het belang van Nederland. De EU opereert beter in een afgeslankte vorm met de focus op economische samenwerking.

Veiligheid en criminaliteit

Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Nederland weer veilig maken door criminelen sneller en strenger te straffen, fors te investeren in meer mankracht voor politie en OM.

Integratie en Nederlandse identiteit

Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

Energie en energietransitie

Fossiele brandstoffen zorgen voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. De omslag naar alternatieve energiebronnen vereist dat aan haalbaarheid en betaalbaarheid wordt voldaan.