Integratie en identiteit

Integratie en identiteit

Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

JA21 wil

  • Onze taal, cultuur, normen en waarden als basis: immigranten dienen zich aan te passen.
  • De vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigen: niet zwichten voor dreiging en terreur, wokisme en beroepsslachtoffers.
  • Geen identiteitspolitiek: geen afgedwongen quota en opgelegde diversiteit, stoppen met uitwissen van de Nederlandse geschiedenis, geen slavernij-excuses en herstelbetalingen.
  • Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen verbieden, boerkaverbod uitbreiden.