Partij informatie

JA21 staat voor een soeverein Nederland, minder bureaucratische regeldruk uit Europa, meer betaalbare woningen, een streng en humaan asielbeleid, en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dát is waar wij voor staan. 

Welkom bij JA21
Wij zijn een conservatief-liberale partij met een positieve visie voor Nederland. Wij hebben een stevig, maar ook een haalbaar plan. Om zoveel mogelijk van onze ideeën te realiseren zijn wij altijd op zoek naar raakvlakken met andere partijen. Dat is onze manier van politiek bedrijven. 

Word lid, u bent van harte welkom!
Sinds onze oprichting in december 2020 hebben we bijna vijfduizend leden mogen verwelkomen. Samen met onze leden willen wij JA21 uitbouwen en verder professionaliseren. Ons doel is dat JA21 een grote, realistische volkspartij op rechts wordt. Een partij waar zoveel kiezers al zolang op wachten. Wilt u hier een bijdrage aan leveren? En wilt u onze partij helpen vormgeven? Dat kan! Word nu lid van JA21. U bent van harte welkom.
 

Landelijk Bestuur

Adrien de Boer - Voorzitter

Simon Slooten - Secretaris

Carl-Eric Rasch - Penningmeester

Rick Maas - Vice-voorzitter

 

JA21 Verkiezingsprogramma 2023-27

Op de ALV van 16-09-2023 is een resolutie aangenomen dat Lelystad Airport geopend moet worden. Deze wordt op dit moment verwerkt in het programma. De huidige versie is dus nog niet definitief

Concept Grondbeginselen JA21

Concept Grondbeginselen JA21

Kandidaatstellingsreglement versie 3.1

Kandidaatstellings reglement versie 3.1

JA21 Beleidsplan 2023-2024

JA21 Beleidsplan 2023-2024