Energie en energietransitie

Energie en energietransitie

Energie is voor veel Nederlandse huishoudens een luxeproduct geworden. De energierekening moet per direct omlaag door belastingen fors te verlagen. Fossiele brandstoffen zijn onmisbaar voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. We steunen innovatie, maar zeggen resoluut nee tegen klimaatdwang voor burgers en ondernemers. Het besluit om moderne kolencentrales te sluiten, moet worden teruggedraaid. Elektriciteit wekken we niet meer op met landschapsvervuilende en onrendabele windturbines en zonnevlaktes, maar met kernenergie.

JA21 wil

  • De energierekening weer betaalbaar maken: geen sigaar uit eigen doos middels duur prijsplafond en energietoeslagen, maar forse verlaging van de energiebelasting en de btw op energie.
  • Kernenergie als dé elektriciteitsbron: Borssele behouden, nieuwe centrales, volle inzet op SMR’s, investeren in onderzoek naar thorium en recyclen kernafval.
  • Opzeggen klimaatakkoord en intrekken klimaatwet inclusief Fit for 55 en het aanvullende ‘pijnpakket’ van Jetten, geen belastingen als pressiemiddel om een andere levensstijl af te dwingen.
  • De gebouwde omgeving niet verplicht van het gas, terugdraaien warmtepompplicht per 2026, gaswinning Groningen hervatten, Groningers royaal compenseren, versterkingsoperatie intensiveren en versnellen.