Energie en energietransitie

Energie en energietransitie

Fossiele brandstoffen zorgen voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. De omslag naar alternatieve energiebronnen vereist dat aan haalbaarheid en betaalbaarheid wordt voldaan. Aardgas is nog jarenlang een prima optie. Het besluit om moderne kolencentrales te sluiten, moet worden teruggedraaid. Kernenergie als schone en veilige bron van energie is zeer welkom. Onderzoek naar thoriumcentrales dient te worden gestimuleerd.

JA21 wil:

  • Stoppen met het aardgasvrij maken van bestaande woningen en bedrijven, aardgasverbod voor nieuwbouw terugdraaien.
  • Kerncentrale Borssele behouden, inzetten op nieuwe kerncentrales en investeren in het onderzoek naar thorium.
  • Het klimaatakkoord en de klimaatwet van tafel.
  • Gaswinning Groningen hervatten, Groningenveld openhouden, Groningers zeer royaal compenseren, versterkingsoperatie intensiveren en versnellen.