Veiligheid en criminaliteit

Veiligheid en criminaliteit

Nederland is nog altijd te onveilig. De straffen zijn te licht, de pakkans is te laag, slachtoffers van misdrijven staan in de kou, de politie kampt met een ernstig capaciteitstekort en de georganiseerde misdaad ondermijnt onze samenleving en rechtsstaat. Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Nederland weer veilig maken door criminelen sneller en strenger te straffen, fors te investeren in meer mankracht voor politie en OM en de politie weer te verankeren in de wijken.

JA21 wil

  • Invoeren van de NAVEI-norm, minimaal 2% van ons BBP besteden aan nationale veiligheid
  • Fors investeren in de gehele veiligheidsketen: agenten op straat, recherche, OM en rechtspraak.
  • Minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedendelicten, geen terugkeer naar oude wijk ter bescherming van slachtoffer en nabestaanden
  • De mogelijkheid tot opleggen van levenslang na drie ernstige geweldsmisdrijven: het ‘three strikes and you’re out’-principe.
  • Zware criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten, uitgereisde terroristen niet terughalen naar Nederlanderschap ontnemen.