Immigratie en asiel

Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is. De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie.
 

JA21 wil

  • Forse beperking immigratie (arbeidsmigratie, gezinsmigratie en studiemigratie)
  • Asielstop, invoering grensbewaking, dwangwet van tafel, totale herziening asielbeleid: invoering Deens asielmodel, asielzoekers opvangen in eigen regio of partnerlanden
  • Zeggenschap terughalen uit Brussel, veto tegen nieuwe EU-migratiepact
  • Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten in plaats van opvangen, sancties tegen landen van herkomst die onderdanen weigeren terug te nemen