Ondernemen, MKB en ZZP

Ondernemen, MKB en ZZP

Nederland is een land van ondernemers. Ons land heeft grote multinationals voortgebracht. Die zijn belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn de ZZP’ers en het MKB. Zij verdienen meer vrijheid, minder regeldruk, lagere lasten en een einde aan verstikkende en onbetaalbare duurzaamheidseisen. De maakindustrie moet voor Nederland behouden blijven. JA21 staat voor Nederlandse banen in plaats van outsourcing en het wegjagen van bedrijvigheid als gevolg van het Nederlandse klimaatbeleid.

JA21 wil

  • Winst en succes niet afstraffen: geen verhoging vennootschapsbelasting en box 2-tarief, verlaging werkgeverslasten bij verhoging minimumloon.
  • Fiscale voordelen MKB’er en ZZP’er behouden, bestaande regels vereenvoudigen, concrete, forse en afrekenbare regeldrukreductie.
  • Behouden, stimuleren en innoveren van de maakindustrie in Nederland.
  • Wet DBA afschaffen en geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.