Mar 18, 2022

Windturbines en Oekraïne

Oekraïne
De oorlog in Oekraïne maakt het belang van het NAVO-bondgenootschap duidelijk. De NAVO is de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. JA21 wil dat Nederland zijn eerlijke steentje bijdraagt aan deze alliantie. Dat betekent dat ons defensiebudget zo snel mogelijk verhoogd moet worden tot twee procent van de rijksbegroting. Tijdens het debat over ons defensiebeleid benadrukte Derk Jan Eppink dit punt uit ons verkiezingsprogramma nogmaals. Ook bepleitte hij dat de salarissen van militairen aanzienlijk moeten worden verhoogd. Ter vergelijking: Duitse militairen verdienen honderden euro’s meer per maand. Dat wil JA21 ook voor onze soldaten.

Armoedebeleid
Deze week werd er in de Kamer gedebatteerd over het armoede- en schuldenbeleid. JA21 wil armoede bestrijden en schulden terugdringen door zelfredzaamheid te bevorderen. Wij vinden het wrang dat armoede een bedrijfstak is geworden. Handel in schuld wordt dan een verdienmodel. Wij willen af van de incasso-cowboys in Nederland. U kunt de bijdrage van Maarten Goudzwaard hier terugzien.

Windturbines
Windturbines zijn duur, eindig en niet recyclebaar. Ze leveren nauwelijks stroom, zijn afhankelijk van wind, ze doden vogels en ze ontsieren onze unieke Nederlandse horizon. JA21 is daarom glashelder: geen windturbines in Nederland. Worden ze echter toch geplaatst, dan zijn fatsoenlijke afstandsnormen het allerminste dat van de overheid mag worden. Het Amsterdamse GroenLinks-college denkt daar anders over. Wethouder van Doorninck heeft de gemeenteraad laten weten deze afstandsnormen “ongewenst” te vinden. In de Amsterdamse raad voert Kevin Kreuger fel oppositie tegen dit beleid. Dinsdag stelde ook Joost Eerdmans in Den Haag Kamervragen over de uitlatingen van Van Doorninck.