Feb 19, 2022

Twee JA21 moties aangenomen

Twee JA21 moties aangenomen
Deze week werden er twee JA21 moties aangenomen. Beiden ingediend door Nicki Pouw-Verweij. De eerste roept het kabinet op om eindelijk eens te onderzoeken wat de invloed van verschillende vormen van migratie is op het woningtekort in Nederland. Jarenlang bleef dit onbespreekbaar. Dankzij onze motie zullen we dit nu wel te weten komen. Met een netto migratiesaldo van 108.000 mensen per jaar en een woningtekort van 300.000 woningen, kan het volgens ons niet anders dan dat er een verband bestaat tussen deze gegevens. 

Bescherm onze prachtige en kwetsbare Europese zeeën
In het Europees Parlement sprak Rob Roos zich uit tegen de inefficiënte, onbetrouwbare en dure windturbines op zee. Eigenlijk zijn het vooral winstturbines voor subsidievissers. Investeringsmaatschappijen en energiereuzen strijken het geld op van de belastingbetaler. JA21 wil absoluut niet dat de EU onze prachtige en kwetsbare Europese zeeën ombouwt tot een enorm industrieterrein voor energieopwekking. Wij willen inzetten op schone, betrouwbare en betaalbare kernenergie.