Dit is wat wij wilden: Maastricht Aachen blijft open!

Jun 8, 2022

Nadat wij vorige week nog volop nagenoten van een mooie ALV, was het deze week weer volledig ‘back to normal!’ We sloten de week af met goed nieuws: vrijdagavond stemde de provincie Limburg ermee in dat Maastricht Aachen Airport open blijft! Maandag ging onze fractie op werkbezoek naar dit vliegveld, met dank aan Ruud Burlet en Roy Blijlevens. JA21 pleitte al langer voor het openhouden van Maastricht Aachen. Dat is goed voor de werkgelegenheid en voor het vestigingsklimaat in de regio. Bovendien kan het Schiphol ontlasten de komende tijd.

Aandelen KLM
Het kabinet vroeg het parlement goedkeuring om aandelen Air France-KLM bij te kopen. JA21 steunt dit. Maandag werd hierover gesproken in de Tweede Kamer. Volgens JA21 is de keuze simpel: of Nederland koopt geen nieuwe aandelen en we verliezen aan invloed, of we doen het wel en beschermen onze machtspositie binnen de groep Air France-KLM. Derk Jan Eppink was ‘s ochtends te gast bij BNR-Nieuwsradio om ons standpunt toe te lichten.

Annabel Nanninga spreekt in de senaat 
Het vrije woord, de vrije pers en vrije informatievoorziening zijn cruciaal in onze rechtstaat. Het is de zuurstof van een goed functionerende democratie. Deze waarden staan echter steeds vaker onder druk. Annabel Nanninga acht Nederlanders goed in staat om te gaan met deze vrijheden. Het echte gevaar is (zelf)censuur. Dáár moeten we ons tegen wapenen. Dinsdag sprak zij hierover in de Eerste Kamer

Belang slachtoffers voorop
JA21 stelt altijd het belang van slachtoffers voorop. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van Joost Eerdmans om te voorkomen dat daders van gewelds- en zedenmisdrijven na hun straf terugkeren naar hun oude woonwijk. Wij willen absoluut niet dat slachtoffers ongewild geconfronteerd worden met daders. Tijdens het debat over het slachtofferbeleid herinnerde Joost de minister aan deze aangenomen motie. Het wordt nu tijd dat er werk van gemaakt gaat worden.

Debat over voorrang statushouders tussen Annabel Nanninga en Leo Lucassen
Op dit moment krijgen statushouders voorrang op Nederlanders die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Minister Hugo de Jonge zei deze week dat hij één op de acht woningen aan statushouders wil geven. Dit gaat ten koste van starters met een laag inkomen die vaak al jaren op een wachtlijst staan. JA21 vindt dit volstrekt onethisch. Wij willen dat Iedereen gelijk behandeld wordt. Hierover ging Annabel Nanninga donderdag in debat met Leo Lucassen op BNR-Nieuwsradio. U kunt het debat hier terugluisteren.

Het consequente kiezersbedrog van de VVD
Al twaalf jaar doet de VVD niets aan de ongecontroleerde asielinstroom. Telkens stemmen zij tegen JA21 voorstellen om gemeenten niet meer te dwingen statushouders -door de zogenaamde taakstelling- met voorrang te huisvesten. Wat doen ze wel? Filmpjes opnemen voor de bühne, de mooie beloften van VVD’er Peter de Groot worden immers niet waargemaakt. Zie hier de inhoudelijke reactie van onze partijleider.