Hoogste tijd voor kernenergie!

Dec 5, 2021

Hoogste tijd voor kernenergie!

Wij kijken terug op een mooie en productieve week.


Kernenergierapport
Joost lanceerde donderdag het JA21 kernenergierapport. Die ochtend zat hij bij Goedemorgen Nederland om zijn plan toe te lichten. Wij pleiten voor de bouw van minimaal twee nieuwe kerncentrales en voor het openhouden van de centrale in Borssele. Daarmee kunnen wij alle Nederlandse huishoudens van stroom voorzien. Daarnaast liet JA21 ter ondersteuning van ons rapport door I&O onderzoek doen. Daaruit blijkt glashelder dat een meerderheid in Nederland inmiddels voorstander is van kernenergie. Het is dan ook tijd voor daadkracht. JA21 roept de formerende partijen op om nu vol in te zetten op kernenergie. Dit is het moment. Het is schoon, veilig, haalbaar en betaalbaar.

Corona
Afgelopen woensdag debatteerde de Kamer voor de 37ste keer over de coronacrisis. De voornaamste daling die onze woordvoerder Nicki op korte termijn verwacht is een nóg verdere daling in het vertrouwen in dit beleid. “Na anderhalf jaar crisis dreigen we wéér voor een code zwart te staan. Wéér worden er maatregelen genomen die hun doel voorbij schieten. Waarom kunnen 18-jarigen, die vrijwel geen risico lopen op ziekenhuisopname, zonder afspraak een eerste prik halen, terwijl 70-jarigen, die een veel groter risico lopen, diezelfde prik niet krijgen als booster?" JA21 vindt het onbegrijpelijk dat de boostercampagne zo laat op gang is gekomen. Wij roepen iedere Nederlander op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de basismaatregelen te houden. Wij zijn blij met de hoge vaccinatiegraad en hopen die in de komende weken nog verder te zien stijgen. Tenslotte wil JA21 dat er zo snel mogelijk specifieke zorg wordt ingericht speciaal voor coronapatiënten.

Criminaliteitsbestrijding
JA21 vindt dat je problemen pas kunt oplossen als je de feiten kent. Alle feiten. Dus als justitie een onderzoek doet naar achtergronden van criminelen zoals woonwijk, gezinssituatie en economische status, dan mag wat Joost betreft de factor etniciteit niet genegeerd worden. Hij opperde dit tijdens het debat Criminaliteitsbestrijding. PvdA Kamerlid Kathmann schoot direct in de ouderwetse ‘discriminatie kramp’. U kunt het fragment hier terugzien

Landbouw
Deze week was ook de begrotingsbehandeling ‘Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit’. De bijdrage van Derk Jan is een aanrader om even terug te kijken. In een debat vol onheilsprofeten was zijn hoopvolle uiteenzetting over de positieve ontwikkelingen in de landbouwsector een ware verademing. Het Volt Kamerlid Koekkoek moest tijdens haar interruptie zelfs de hulp inschakelen van het CDA. Het mocht allemaal niet baten. Derk Jan liet zich niet van zijn stuk brengen. JA21 staat pal achter onze boeren. De agrarische sector is productief en duurzaam. De stikstofuitstoot door de landbouw is sinds 1990 gehalveerd. Nederlandse boeren zijn flexibel en inventief. Zij verdienen onze steun. JA21 is dan ook tegen verplichte onteigeningen.

Uitholling van de middenklasse
We blijven even bij onze politieke nestor. Vrijdag verscheen er een opiniestuk van Derk Jan in het Algemeen Dagblad. Hij waarschuwt ervoor dat de middenklasse compleet wordt uitgehold. Van meerdere kanten tegelijk. Tot overmaat van ramp ligt er ook een voorstel op tafel om vermogensbelasting te heffen op de meerwaarde van uw eigen huis. In tegenstelling tot de vroegere bondgenoten van huizenbezitters, het CDA en de VVD, verzetten wij ons hier fel tegen.