Apr 4, 2022

Inflatie stijgt: JA21 komt op voor senioren en middeninkomens

JA21 blijft opkomen voor onze senioren
Donderdag berichtte de Telegraaf dat het ministerie van Sociale Zaken oppert om ouderen zelf op te laten draaien voor de plannen van Rutte-IV om de AOW los te koppelen van het minimumloon. Voor JA21 is dit onacceptabel. Wij komen op voor onze senioren. In de Eerste Kamer zullen wij hier dan ook tegen stemmen.

Inflatie stijgt door
In deze tijd van torenhoge inflatie wil JA21 dat behalve de mensen met een minimumloon, óók de middenklasse gecompenseerd wordt voor de prijsstijgingen. Mensen met een modaal inkomen of iets daarboven vallen buiten alle toeslagen, maar het water staat ook hen aan de lippen. Daarom diende Joost Eerdmans deze week een motie in, specifiek om deze groep te helpen.