Inzet JA21 gesprek voorjaarsnota

May 11, 2022

JA21 is niet opgericht voor de zijlijn. Wij willen zaken realiseren voor Nederland en onze kiezers zonder onze geloofwaardigheid te verliezen. 

Het kabinet heeft diverse malen aangegeven dat om de enorme financiële tekorten op te lossen alles op tafel komt en er aan de voorkant geen taboes of blokkades zouden zijn.  Deze belofte sterkt ons in de overtuiging dat JA21 onderdeel van de oplossing kan zijn. Alleen als je echt bereid bent buiten je eigen comfortzone te denken kun je ergens komen.

Er is een aantal malen beweerd dat lastenverzwaringen onvermijdelijk zouden zijn in de huidige situatie. Hier is JA21 het niet mee eens. Het is een politieke keuze. Wij denken dat als gevolg van de gigantische inflatie er juist nu ruimte moet komen voor koopkrachtreparatie. We zien sowieso niets in lastenverzwaringen.

Wij kiezen dus voor minder uitgaven door het kabinet en meer koopkracht voor de bevolking. Het kan volgens JA1 niet zo zijn dat Nederlanders moeten inleveren terwijl het kabinet voor de eigen agenda met geld blijft smijten en geld gaat lenen voor allerlei fondsen. 

Voor JA21 zijn er vijf zaken cruciaal:

  • De ontkoppeling van de AOW wordt ongedaan gemaakt;
  • Alle Box-3 spaarders/beleggers tot € 150.000,- worden nog dit jaar gecompenseerd; Dus ook de niet-bezwaarmakers. De rest van de gedupeerden in de komende jaren; 
  • Lastenverlichting voor de middenklasse;
  • Meer geld en nadruk op kernenergie;
  • Het asielbeleid openbreken.

We gaan dit wat JA21 betreft financieren door in elk geval de komende jaren de gasproductie in Groningen geleidelijk weer op te voeren naar 12 miljard m3. We zijn het met diverse hoogleraren en ex-minister van Financiën Ruding eens dat het onder de huidige omstandigheden niet uit te leggen valt dit niet te doen. 

Wat JA21 betreft moet de compensatie van gedupeerde Groningers op straffe van hoge boetes voor de zomer van 2023 afgehandeld zijn en wordt de versterking van kwetsbare Groningse huizen versneld. 

Er zijn er wat JA21 betreft nog vele andere financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de extra klimaatuitgaven van bijna 15 miljard euro die met Prinsjesdag 2021 en bij het coalitieakkoord zijn toegevoegd aan de begroting van 2022. Deze kunnen bevroren worden. Ook bij het aangekondigde stikstoffonds van 25 miljard hebben wij grote twijfels. Nederland moet van het stikstof-slot omdat cruciale schakels zoals de woningbouw, de boeren en de luchtvaart verlamd worden door dit beleid.

De uitgaven aan asielopvang zouden ook drastisch beperkt kunnen worden door aanpassingen van het huidige beleid.

Over deze en andere maatregelen gaat JA21 graag het gesprek met het kabinet aan.

Namens de JA21-fracties in TK en EK,

Joost Eerdmans

Annabel Nanninga

Derk Jan Eppink