Apr 14, 2022

JA21: coalitieakkoord moet van tafel!

Minder overheid, meer Nederland.

 

Vandaag waarschuwde Rutte voor nog meer ‘onvermijdelijke’ lastenverzwaringen om de gaten in zijn begroting te dichten. Lastenverzwaringen zijn volgens JA21 helemaal niet onvermijdelijk, er zijn andere keuzes mogelijk die onze koopkracht sparen. Lees hier onze reactie.

 

De coalitie komt miljarden tekort. De tegenvallers stapelen zich op en de Staten-Generaal heeft bij meerderheid grote correcties geëist op de fouten die zijn gemaakt in het coalitieakkoord, zoals het wél koppelen van de AOW aan het WML, meer geld naar defensie en het terugdraaien van de bezuinigingen op de jeugdzorg. Daarnaast heeft de Raad van State terecht beslist dat er compensatie van gedupeerden box 3 moet plaatsvinden.

Daarom is het verbond van VVD, D66, CDA en CU nu naarstig op zoek naar manieren om het gat van 20 miljard in hun jubelbegroting te dekken. Binnenkort komt de coalitie met een voorstel, en met de verklaring van Rutte over ‘onvermijdelijke lastenverzwaringen’ lijkt onze vrees dat de belastingen worden verhoogd en de rekening door Rutte wéér bij burgers wordt gelegd, meer dan gegrond. 

Wat JA21 betreft zit er eigenlijk maar een ding op: het coalitieakkoord moet van tafel. Wij vonden het regeerakkoord sowieso al gebaseerd op drijfzand en absoluut niet berekend op tegenvallers. De inflatiestijging die al volop aan de gang was en de exploderende gasprijzen, werden bijkans genegeerd. Men ging er vanuit dat de historisch lage rente de komende jaren zo laag zal blijven, en presenteerde de fondsen van 60 miljard voor stikstof en klimaat als gratis geld. Naar nu blijkt een pijnlijke en potentieel peperdure misvatting. 

Daarnaast maakt de coalitie verkeerde keuzes, zoals de ontkoppeling AOW-wettelijk minimumloon. Het repareren van deze en de andere slechte keuzes van VVD/D66/CDA/CU, in combinatie met de huidige crisis en de grote tegenvallers, maken dus dat het coalitieakkoord onhoudbaar is. Dit akkoord handhaven, en dat betalen door extra lastenverzwaring voor de huidige en toekomstige generaties, is slecht voor het land en dus voor JA21 niet acceptabel. 

Wij hebben daarom een alternatief, dat beter is voor Nederland. Wij maken andere keuzes. Dit is ons advies aan de coalitiepartijen.

Geen stikstoffonds van 25 miljard

JA21 wil geen gedwongen onteigening van boeren, en daarmee is maar een fractie van het stikstoffonds van 25 miljard nodig voor het stikstofbeleid. Wij willen juist inzetten op voedselzekerheid in Nederland, want dat wordt een enorme uitdaging de komende jaren. 

Het klimaatfonds verminderen wij drastisch, en wij gaan er kerncentrales van bouwen. Die fondsen gaan dus van tafel. Op die manier kunnen we ook de extra miljarden voor de EZK-begroting en de bijbehorende uitvoeringskosten van al die onderzoeksbureau’s terugdraaien, waardoor bijna 16 miljard vrijkomt. 

In deze economisch zware tijden vinden wij het niet geoorloofd door te gaan met de royale miljarden voor ontwikkelingssamenwerking (Nederland geeft bijna dubbel zoveel uit aan ontwikkelingshulp als het gemiddelde OESO-land!), maar we gaan wel door met noodhulp en het organiseren van opvang in de regio. Opvang in de regio is immers veiliger en efficiënter (meer opvang voor minder geld!) Hiermee spelen we structureel ruim 3 miljard vrij. Met een keur aan kleinere maatregelen daarbij opgeteld (zoals o.a. aftoppen inkomens topambtenaren op Balkenendenorm) komt JA21 in haar voorstel ruim op de blijkbaar benodigde 20 miljard euro uit. 

Migratie: verborgen kostenpost

Maar daar blijft het niet bij! Migratie is een verborgen kostenpost die over de gehele begroting van de overheid enorme bedragen claimt, en dit lijkt met het alsmaar stijgende migratiesaldo steeds erger te worden. De druk op onze woningmarkt, voorzieningen etc. wordt steeds hoger en de kosten stijgen mee, zonder enige sturing vanuit Den Haag. Wij willen dit terugdraaien, en sturen op migratie-aantallen. De miljarden die JA21 bezuinigt door het drastisch verminderen van migratie, zetten wij in voor opvang in de regio, en directe lastenverlichting door het verlagen van accijnzen, BTW en belastingen. 

Meer ruimte in de portemonnee

Het kabinet heeft gesteld: alle opties op tafel. Maar echt zinvolle opties durven ze niet aan. Wij wel, dus we gaan wat JA21 betreft door met gasboringen in Nederland om zo de inkomsten te verhogen. Het onbetaalbare en mislukte aardgasvrijproject zetten wij dus stil. Zo krijgt de Nederlander weer ruimte in de portemonnee, meer vrijheid om haar eigen keuzes te maken, meer ruimte voor het vormgeven van de eigen toekomst.

Wij stoppen dus met onnodig slecht beleid, zetten in op innovatieve oplossingen in plaats van onteigening en dwang, maken andere, intelligente keuzes, en leggen geen torenhoge rekeningen bij de samenleving. 

Minder overheid, meer Nederland. Anders gaan de Nederlanders zeven magere jaren tegemoet.

 

NB de meeste voorgestelde bezuinigingen zijn gebaseerd op een door het ministerie van Financiën aangeleverd rapport, hier te vinden.