JA21 presenteert het 'JA21 Woonplan'

Dec 19, 2022

Verstikkende regels zorgen ervoor dat de woningmarkt op slot zit. JA21 wil dat de overheid onnodige belemmeringen wegneemt, zodat er weer gebouwd kan worden in Nederland. Daarom presenteerden wij deze week het ‘JA21 woonplan’ in Nieuwspoort.

De JA21 woonvisie
Het tekort aan woningen hangt onlosmakelijk samen met andere dossiers: ouderenzorg, immigratie, energietransitie en stikstofbeleid. JA21 brengt een samenhangende visie op wonen, bouwen en ruimte. Wij leggen het juiste fundament voor een woningmarkt die werkt. U kunt ons plan hier lezen.

Kamervragen naar aanleiding van Zembla uitzending over windturbines
Vorige week besteedde Zembla aandacht aan de schadelijke bij-effecten van windturbines. Joost Eerdmans stelde Kamervragen over de uitzending. Wij offeren onze unieke horizon op aan inefficiënte, dure en onbetrouwbare energieopwekking. Niet alleen schadelijk voor vogels, ook voor mensen vanwege de voortdurende lage bromtoon die voor stress zorgt. 

Motie lekenrechtspraak aangenomen
Gezond en kritisch verstand als aanvulling op professionele rechters kan enerzijds zorgen voor betere rechtspraak, en anderzijds voor meer begrip voor de rechterlijke macht. De motie Eerdmans die de regering verzoekt in kaart te brengen in welke andere Europese landen lekenrechtspraak wordt toegepast en wat de ervaringen daar zijn, is aangenomen!

Kaag: blijf in Den Haag
'Kaag blijf in Den Haag', dat was deze week de oproep van de motie Eppink: in tijden van torenhoge inflatie en een begrotingstekort behoort de minister van Financiën zich te concentreren op haar verantwoordelijkheid: de overheidsfinanciën Geen excuus-reis naar Suriname om te praten over herstelbetalingen. Helaas werd de motie verworpen, omdat de coalitie tegen stemde.