Mar 13, 2022

Maarten Goudzwaard geïnstalleerd als Tweede Kamerlid

Maarten Goudzwaard geïnstalleerd als Tweede Kamerlid
Donderdag werd Maarten Goudzwaard geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor JA21! Tot het zomerreces vervangt hij Nicki Pouw-Verweij die met zwangerschapsverlof is. Wij wensen Nicki een voorspoedige bevalling en wij heten Maarten van harte welkom!

Oekraïnedebat
Natuurlijk was er deze week nog meer nieuws uit Den Haag: tijdens het door ons aangevraagde debat over de situatie in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland, bepleitte Derk Jan Eppink dat het kabinet de enorme koopkrachtdaling die ons te wachten staat, moet compenseren door BTW en accijnzen te verlagen. Zo snel mogelijk, en dus niet pas in juli.

Asieldebat
Woensdagochtend betoogde Joost Eerdmans tijdens het asieldebat dat de oorlog in Oekraïne bewijst hoezeer wij het Deense asielbeleid nodig hebben. Onze schaarse opvang kan alleen ingezet worden voor échte vluchtelingen, zoals de mensen uit Oekraïne, als wij tegelijkertijd een krachtig uitzetbeleid hanteren voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Wij vinden het onaanvaardbaar dat de beperkte opvang -ten tijde van deze humanitaire ramp in Europa- totaal verstopt zit doordat mensen uit veilige landen plekken bezet houden.

Debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer
Dan was er deze week ook nog een debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. JA21 blijft graag boven de gordel. Dat is onze stijl. Een partij ‘racistisch’ noemen of je collega ‘dom’, of ‘knettergek’, het mag, vinden wij, maar meestal zegt het meer over de afzender, dan over de aangesprokene. Wij zijn van mening dat een debat stevig mag zijn. In principe moet alles dan ook gezegd kunnen worden. Alleen als collega’s persoonlijk worden aangevallen of er wordt opgeroepen tot geweld, dan mag de voorzitter wat ons betreft een waarschuwing geven en bij herhaling de microfoon uitzetten.