Reactie JA21 op EU-migratiepact

Jun 10, 2023

Het migratiepact waarover EU-lidstaten donderdag een akkoord sloten, is geen antwoord op de permanente asielcrisis waarin de EU en zeker ook Nederland al jaren verkeren. Asielmigratie richting Europa wordt met dit pact niet ontmoedigd. JA21 is dan ook zeer kritisch.

- Dit pact gaat voorbij aan het fundamentele punt dat asielopvang niet binnen de EU hoort plaats te vinden, maar dat procedures en opvang juist buiten de EU, in de eigen regio of bijvoorbeeld conform het Deense model in partnerlanden, verplaatst moeten worden. Dit pact faciliteert asielaanvragen en -opvang BINNEN de EU.

- Een paar zaken zijn op papier een stap in de goede richting, zoals veiligelanders beoordelen aan de buitengrenzen. Dit zal in de praktijk waarschijnlijk echter weinig effect hebben of onwerkbaar blijken: zolang de buitengrenzen niet hermetisch zijn afgesloten komen mensen toch wel binnen inclusief doorreizen. Bovendien is het een illusie dat dergelijke procedures spoedig afgehandeld zullen worden aangezien geen enkele betrokkene afwijzing en terugkeer zal accepteren.

- Het verdienmodel van mensensmokkelaars ondervindt op geen enkele wijze hinder door dit pact. Mensen de EU binnen loodsen blijft een praktijk die met dit pact even aantrekkelijk blijft als voorheen.

- Het uitzonderen van alleenstaande minderjarige asielzoekers van de voorgestelde grensprocedure zal juist een aanzuigende werking hebben. Het vooruitsturen van minderjarigen wordt een one way ticket EU voor meerderjarigen die zelf weinig kans zouden maken.

- En het allerbelangrijkste: dit pact is een dwangwet op EU-niveau met de 'gedwongen solidariteit'. Landen worden verplicht tot opvang door middel van herverdeling en kunnen dit slechts afkopen.

- Al met al verliest Nederland met dit pact verdere controle over haar grenzen. Precies het tegenovergestelde van wat moet gebeuren: soevereiniteit terughalen, onze eigen grenzen bewaken, een asielstop en invoering van het Deense asielmodel.