Sep 26, 2023

Vandaag en morgen debatteert de Kamer over de dwangwet. Dit wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Van der Burg gaat gemeenten wettelijk verplichten om asielzoekers op te vangen. Wat JA21 betreft is dit ondemocratische symptoombestrijding die het echte probleem -de veel te hoge instroom- niet oplost. JA21 zet alles op alles om deze dwangwet tegen te houden. Ondertussen dienen wij voorstellen in om de massale instroom te beperken. Daarover later meer in deze nieuwsbrief. Lees meer over onze bezwaren tegen deze dwangwet op ja21.nl/dwangwet

Terugblik Algemene Politieke Beschouwingen
Waar JA21 nu al jaren voor waarschuwt werd bij de presentatie van de miljoenennota eens te meer bevestigd: de middenklasse betaalt de hoogste prijs. De belastingen stijgen, terwijl ook benzine en boodschappen opnieuw duurder worden. Joost Eerdmans schetste in zijn bijdrage hoe een dag uit het leven van de gemiddelde belastingbetaler er nu uitziet. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat is hij bezig met het betalen van allerlei soorten belastingen en heffingen. Bekijk deze bijdrage hier

Twee JA21 moties aangenomen!
Goed nieuws! Tijdens de APB zijn twee moties van JA21 aangenomen. Dankzij JA21 zetten we een stap in de goede richting op het asieldossier. Een half jaar na de aangenomen motie van Eerdmans over het verplaatsen van asielopvang en procedures naar partnerlanden buiten de EU is er nu ook een meerderheid voor het aanstellen van een rapporteur voor het verplaatsen van asielopvang- en procedures naar partnerlanden buiten de EU. Stapje voor stapje beginnen steeds meer partijen in te zien dat het JA21 verhaal op asiel realistisch, haalbaar en humaan is. 

De tweede JA21 motie die op een meerderheid kon rekenen roept het kabinet op om in beeld te krijgen hoeveel ouderen en digitaal minder vaardige mensen afgehaakt raken door het huidige tempo van digitalisering. JA21 vindt het belangrijk dat de overheid toegankelijk blijft voor iedereen. 

JA21: Geen IS-Strijders naar Nederland
Tot slot dienden wij een motie in die het kabinet oproept op geen enkele manier medewerking te verlenen aan de terugkeer van IS-strijders. Helaas haalde deze motie geen meerderheid. Onder andere VVD en CDA stemden tegen.