Totaalverbod alcohol in sportkantines?

Jan 22, 2023

Debat over de rechtsstaat
Tijdens het debat over de rechtsstaat uitte Joost Eerdmans zijn zorgen over het toenemend aantal mensen dat het vertrouwen in de politiek verliest. Grote groepen voelen zich niet meer gehoord en haken af. Er wordt besloten over hun hoofden heen en te vaak geven politici met onfatsoenlijk gedrag een volstrekt verkeerd voorbeeld. Ook dat is een reden dat mensen afhaken. Wij willen de band tussen de kiezer en de gekozene herstellen. Dat is één van onze belangrijkste opdrachten. Onze inzet is dat de Nederlander zich weer gehoord voelt. Daarom pleit JA21 vóór het referendum, vóór de gekozen burgemeester, vóór kleinere gemeenten en vóór subsidie aan lokale politieke partijen.

Werkomstandigheden in de zorg
Woensdag benadrukte Nicki Pouw-Verweij in het debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg dat het volstrekt onacceptabel is dat er in Nederland stervende patiënten zijn die in hun eigen ontlasting moeten liggen. Ook voor zorgprofessionals is dit volkomen onacceptabel. Wie in deze omstandigheden moet werken, wordt geraakt in de kern van zijn of haar professionele bestaan. Dit soort mensonterende situaties moeten zo snel mogelijk worden aangepakt.


Totaalverbod alcohol in sportkantines?
In Amsterdam pleitte de fractie van Denk voor een totaalverbod van alcohol in alle sportkantines. Totaal bezopen. Annabel Nanninga was glashelder hierover: dit is een verkapte vorm van islamisering onder het mom van volksgezondheid. Gaan we niet doen. Gezellig met elkaar een biertje drinken na de voetbalwedstrijd is onderdeel van de Nederlandse cultuur. Laten we dat koesteren.