Twee jaar JA21. Dank voor uw steun!

Dec 13, 2022

Toen wij in december 2020 aan dit mooie en spannende avontuur begonnen, hadden wij niet durven dromen dat JA21 er nu zo goed voor zou staan. Vrijdag vierden wij onze tweede verjaardag. Wij willen u -leden, vrijwilligers, volksvertegenwoordigers en donateurs- waanzinnig bedanken voor uw inzet en uw vertrouwen. Zonder u, geen JA21. Dank u wel!

Dit kabinet maakt fundamenteel verkeerde keuzes
JA21 is opgericht om het verschil te maken voor de rechtse kiezer. Als er dingen goed gaan, moeten wij dat durven zeggen en dat doen we ook, maar op een aantal grote dossiers maakt dit kabinet fundamenteel verkeerde keuzes. In deze stemverklaring lichtte Joost Eerdmans toe, welke begrotingen wij om die reden niet steunen.

Stikstofnormen vierduizend keer strenger
De stikstofnormen in Nederland zijn ruim vierduizend keer strenger dan in Duitsland en Vlaanderen. De nadelige effecten van dit beleid zijn gigantisch en kosten de samenleving miljarden. Daarom presenteerden wij deze week samen met BBB een initiatiefnota om de grote knelpunten in de huidige stikstofwet op te lossen. Als deze drie voorstellen door de Tweede Kamer worden ondersteund, is Nederland van het stikstofslot af.

JA21 wil bejaardenhuizen terug
JA21 wil dat bejaardenhuizen terugkomen, in een moderne variant. Het zijn instellingen die helpen eenzaamheid te bestrijden en dragen bij aan het levensgeluk van onze senioren. Bovendien kunnen we op de lange termijn veel zorgkosten besparen als we nu investeren in goede verzorgingshuizen. Nicki Pouw-Verweij was woensdag te gast bij Tijd voor Max, om haar plan toe te lichten.

JA21 is voor waterstof
Geen centraal gestuurde planeconomie, maar innovatie aanjagen. Dat is de 'methode JA21'. Waterstof biedt veelbelovende kansen voor de toekomst. In het debat over ‘Waterstof en andere Energiedragers’ bepleit Joost Eerdmansdat de overheid nu eens niet in de weg moet lopen met allerlei bureaucratische rompslomp, maar daar waar kan moet bijdragen om waterstof projecten te bespoedigen.

Wéér rellen na winst Marokko
De rellen die telkens plaatsvinden na winst van Marokko op dit WK, tonen een minachting voor gezag en voor onze samenleving. Annabel Nanninga maakt zich er in Amsterdam hard voor dat dit vandalisme nu eindelijk eens hard bestraft wordt. Dat is het enige juiste antwoord op deze domme vernielzucht.

JA21 Noord-Holland: vóór een referendum windturbines
Wij zijn een groot voorstander van het referendum. Het kan helpen het vertrouwen in de democratie te herwinnen. In de Provinciale Staten van Noord-Holland denken de coalitiepartijen VVD en D66 daar anders over. Onterecht hebben zij een referendum over windturbines geblokkeerd. JA21 Statenlid Daniel van den Berg stuurt aan op het herstel van vertrouwen tussen het bestuur en de inwoners van Noord-Holland. Dinsdag schreef de Telegraaf over zijn inspanningen om de burgers van Noord-Holland weer een stem te geven over deze kwestie.