Vertrouwen in Rutte IV brokkelt af

Aug 22, 2022

Wij staan aan de vooravond van een turbulent politiek jaar. Er komen Statenverkiezingen aan en het vertrouwen in de coalitie brokkelt zienderogen af. Het kabinet wordt bedolven onder een lawine van zelfveroorzaakte crises. Er is nauwelijks nog onderling vertrouwen tussen de bewindslieden en hoewel D66 op alle punten haar zin krijgt, raken de kiezers van VVD, CDA en ChristenUnie met de dag meer gefrustreerd. Hoe lang blijft dit goed gaan?

Spoeddebat uitspraken Hoekstra
Morgen is het spoeddebat over de uitspraken van minister Hoekstra. In het AD kraakte hij kritische noten over het onrealistische stikstof- en asielbeleid. Namens JA21 zal Derk Jan Eppink het CDA én de VVD het vuur aan de schenen leggen over de houdbaarheid van dit regeerakkoord.

Joost Eerdmans naar Albergen
In het geheim koopt het rijk een hotel met veertig kamers, ver van de randstad. Per decreet worden daar nu driehonderd asielzoekers geplaatst. Het is volkomen logisch dat de lokale bevolking van het dorpje Albergen boos is over deze slinkse manier van handelen van VVD staatssecretaris Van der Burg. Joost ging naar het dorp om te luisteren naar de zorgen van de inwoners van deze hechte gemeenschap. Zo mag een overheid niet omgaan met de eigen mensen!

COA probeert meer locaties te bemachtigen
Ondertussen bereiken ons berichten dat het COA op verschillende plekken in Nederland stiekem locaties probeert te bemachtigen om er asielzoekers te plaatsen, terwijl er nog steeds niets gedaan wordt aan de instroom. Wat Nederland nu nodig heeft is een tijdelijke asielstop om de chaos weg te werken. Daarna moeten wij zo snel mogelijk het Deense asielbeleid invoeren.

Het Deense model werkt
Asielopvang in Nederland is niet nodig. Het is beter om asielzoekers op humane wijze op te vangen in de eigen regio, of in partnerlanden. Daar kunnen zij veilig hun procedure afwachten. Dit is het enige houdbare model voor de toekomst. Het Deense beleid werkt!