Actieplan MKB

De miljoenennota en de energieplannen van het kabinet zijn niet voldoende om het mkb de crisis door te helpen. JA21 maakt zich ernstig zorgen om onze economie, onze banen en het mkb in het bijzonder. Bakkers, slagers, snackbarhouders, drukkers, wasserijen, schadeherstelbedrijven, glastuinbouwers en tal van andere mkb-ondernemers, vooral die in energie-intensieve branches, dreigen om te vallen.

JA21 wil nú actie om de mkb’ers de crisis door te helpen!