Naar een mensgerichte zorg

11 Actiepunten voor minder bureaucratie

Bureaucratie en regeldruk voeren de boventoon in ons zorgsysteem. Zorgmedewerkers komen om in de rijtjes en scores die ze op papier moeten bijhouden. Hierdoor is er minder tijd en aandacht voor patiënten en gaat de kwaliteit van de geleverde zorg achteruit.

JA21 wil:

 • Professionele en werkbare protocollen
 • Betere en makkelijkere zorginformatie
 • Slim accreditatiebeleid
 • Vereenvoudig therapievergoedingen
 • Meldpunt voor bureaucratische obstakels
 • Vertrouwen als basis
 • Samenwerking maakt sterker
 • Herzie en vereenvoudig zorgcontracten
 • Flexibele opleidingen
 • Inzet op innovatie
 • Meer zorg aan bed, minder management

Download het actieplan hier: