Al sinds de oprichting zet JA21 zich iedere dag in voor een fundamenteel ander asielbeleid. Want het Nederlandse asielbeleid is failliet. Het wrange bewijs daarvan dient zich iedere dag aan in de vorm van een torenhoge instroom en een chronisch tekort aan opvangplekken. 

JA21 doet keer op keer concrete, haalbare en realistische voorstellen om de asielstroom in te dammen. Van het Actieplan Veiligelanders tot het 14-puntenplan met maatregelen die direct genomen kunnen worden en tal van moties. 

Maar nog veel te vaak blokkeert de coalitie met VVD en CDA iedere poging om de asielinstroom te stoppen. Sterker nog: het kabinet doet precies het tegenovergestelde. Het enige antwoord van de regering op de asielcrisis is: meer opvang. Binnenkort zelfs onder dwang, als de asieldwangwet van het kabinet door de Kamer wordt geloodsd. Een eenmaal hier, is vrijwel nooit meer weg. Met een inwilligingspercentage van 85 procent spant Nederland de kroon in Europa -met een grote aanzuigende werking tot gevolg.

Kennelijk dringt de ernst van de situatie nog altijd niet door tot de partijen die de dienst uitmaken in Nederland. Dit terwijl de gevolgen van de asielinstroom voor Nederland gigantisch zijn. Op alle fronten. En daarom heeft JA21 dat nu glashelder in kaart laten brengen.

We vroegen sociaal geograaf Dr. Jan van de Beek om de gevolgen van het asielbeleid tot 2027 in kaart te brengen. En de uitkomsten zijn schokkend. 

  • Kosten: 24 miljard euro per jaar
  • Kosten 2023: 28 miljard euro
  • Kosten tot 2027: 120 miljard euro
  • 90.000 extra sociale huurwoningen nodig
  • Extra kosten aan bijstand: 1 miljard euro per jaar
  • Extra kosten door criminaliteit: op termijn 12 miljard euro

Niets doen is geen optie meer. Kies 15 maart voor een koerswijziging. Stem JA21.

Download het onderzoek hier: