Snel weg uit de stikstofcrisis

BBB en JA21 presenteren bij de start van het Begrotingsdebat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op dinsdag 6 december, een initiatiefnota om grote knelpunten in de huidige Stikstofwet op te lossen. Als de drie voorstellen door de Tweede Kamer worden ondersteund is Nederland van het stikstofslot af: er kunnen weer huizen worden gebouwd, er kunnen dan tienduizenden mensen aan een woning worden geholpen, de problemen met de PAS-melders zijn van tafel én de uitruil van groene en grijze stikstof wordt gestopt zodat de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord niet in gevaar komen!

BBB en JA21 introduceren een andere manier van omgaan met het begrip de ‘staat van de natuur. Deze staat van de natuur wordt nu ingevuld door de zogenaamde Kritische Depositie Waarden (KDW). Dit zijn keiharde stikstofnormen die gebruikt worden om aan te geven of het goed gaat met de natuur. Dit is echter helemaal niet in lijn met de Europese Richtlijnen. BBB en JA21 willen dan ook dat er ècht naar de staat van de natuur wordt gekeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een al bestaande databank voor flora en fauna. De circa 100 miljoen waarnemingen in deze bank zeggen immers meer over de staat van de natuur en het al of niet halen van een stikstofnorm. Of de natuur het goed doet hangt namelijk van veel meer factoren af, zoals de waterhuishouding, natuurbeheer, menselijke activiteiten, maar ook het weer!

Daarnaast introduceert onze nota een nieuwe drempelwaarde: 1 mol (circa 14 gram) per hectare per jaar. Momenteel hanteert Nederland een willekeurige, niet wetenschappelijk onderbouwde ondergrens van 0,005 mol/ha/jaar (0,07 gram). Dit schrijft ook het TNO. Het TNO stelt dat de Nederlandse drempelwaarde tussen de 1 tot 10 mol (14 tot 140 gram) kan liggen.

Wij kiezen voor het meest conservatieve getal: 1 mol. Door de drempelwaarde te koppelen aan een neerwaartse trend van de stikstofdepositie wordt gewaarborgd dat de staat van de natuur niet verslechtert en de depositie per saldo afneemt.

De beide politieke partijen zijn daarom van mening dat ze een wetenschappelijk onderbouwde en juridisch houdbare variant hebben opgesteld! Met een drempelwaarde kunnen activiteiten met een zeer geringe stikstof uitstoot weer worden uitgevoerd. De huidige drempel is nagenoeg nihil en kan vergeleken worden met de stikstofuitstoot van een vliegenpoepje. Het is niet gek dat het hele land daardoor vaststaat. Dankzij de nieuwe drempelwaarde worden ook de PAS-melders gelegaliseerd. Hiermee valt een enorme last van de schouders van de provincies en kunnen zij verder met de gebiedsprocessen. Daarnaast worden duizenden gezinnen uit hun onzekere situatie gehaald.

Ten slotte willen BBB en JA21 dat er in de wet een onderscheid wordt gemaakt tussen stikstofoxiden en ammoniak. Op dit moment is dat niet zo en daardoor wordt zogenaamde ‘groene stikstof’ (vanuit de landbouw) nu ingeruild voor ‘grijze stikstof” (vanuit verbrandingsprocessen). De grijze stikstof heeft echter een groot effect op de volksgezondheid en een toename daarvan brengt het halen van het Schone Lucht Akkoord in gevaar. Door dit te scheiden worden luchthavens zoals Lelystad en Schiphol niet gedwongen om stikstofrechten van landbouwbedrijven op te kopen om te blijven bestaan of te mogen openen.

Download de initiatiefnota hier: