Woonvisie

Lancering JA21 Woonvisie

De woningmarkt is hopeloos vastgelopen. Opeenvolgende kabinetten hebben verzuimd hierin verandering te brengen. Coalitie na coalitie veroorzaakt, vergroot en laat deze verder oplopen. De problemen van de woningmarkt hangen onlosmakelijk samen met andere dossiers als ouderenzorg, immigratie, energietransitie en stikstofbeleid. Maar een bredere visie en samenhangend beleid ontbreken. JA21 brengt een samenhangende visie op wonen, bouwen en ruimte. Want het is tijd om het juiste fundament te leggen voor een woningmarkt die werkt.

Download met onderstaande link de JA21 woonvisie.