Buitenlands beleid en defensie

Buitenlands beleid en defensie

Onze krijgsmacht is decennialang ernstig verwaarloosd. Een inhaalslag ten aanzien van materieel en arbeidsvoorwaarden is hard nodig. Op het gebied van zowel defensie, buitenlands beleid als handel dient niet het veranderen van de wereld, maar het Nederlandse belang altijd voorop te staan. De EU als moralistische politieke unie is onwenselijk: de soevereiniteit van lidstaten dient gerespecteerd te worden.

JA21 wil

  • Fors investeren in defensie: salarisverbetering, strikt voldoen aan 2%-norm, materieel kwalitatief en kwantitatief op orde.
  • Ontwikkelingshulp fors terugschroeven en primair inzetten voor noodhulp.
  • Geen EU-leger.
  • Nationaal belang leidend, geen Nederlandse deelname aan regime change-oorlogen.