Collectieve sector en lastendruk

Collectieve sector en lastendruk


De collectieve sector groeit onbeheersbaar en de lastendruk stijgt steeds verder door. De groei van de overheidsbemoeienis moet een halt worden toegeroepen. Een drastische vereenvoudiging van het belastingstelsel is noodzakelijk. Werken hoort te lonen in plaats van te worden afgestraft. Ondernemen hoort te worden gestimuleerd in plaats van lastig gemaakt. Een overheid hoort eigendom te respecteren, in plaats van af te pakken en over te hevelen.

JA21 wil:

  • Een einde aan de onbeheerste groei van de collectieve sector.
  • Werken weer laten lonen, hogere belastingvrije voet voor de inkomstenbelasting.
  • De BTW verlagen.
  • Een drastische herziening en vereenvoudiging van het belastingstelsel: koopkrachtstijging door lagere lasten in plaats van toeslagen rondpompen.