Cultuur en kunst

Cultuur en kunst

JA21 is trots op de Nederlandse geschiedenis. We hebben door de eeuwen heen wonderschone kunst en cultuur voortgebracht. Deze moeten we beschermen en doorgeven aan de volgende generaties. Drempels voor jongeren om met ons culturele erfgoed in aanraking te komen moeten worden weggenomen. Een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te kosten, maar vraagt om een andere en scherpere besteding van bestaande budgetten. Tegelijkertijd moeten we af van het gesubsidieerde diversiteitsgedram en de weg-met-ons-cultuur die steeds kenmerkender worden voor de cultuurwereld.

JA21 wil

  • Ons culturele erfgoed breder toegankelijk maken, leerlingen op PO, VO en MBO jaarlijks naar een Nederlands museum.
  • Stoppen met het onzinnige ‘dekoloniseren’ van onze historie: handen af van straatnamen, standbeelden en geschiedenisboeken.
  • Kunst- en cultuursubsidies op basis van kwaliteit in plaats van criteria als ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’.
  • Bij restauratie van Rijksmonumenten en kerkgebouwen de oorspronkelijke functie zoveel mogelijk behouden.