Veiligheid en criminaliteit

Veiligheid en criminaliteit

Nederland is nog altijd te onveilig. De straffen zijn te licht, de pakkans is te laag, slachtoffers van misdrijven staan in de kou en de politie kampt met een ernstig capaciteitstekort. Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Nederland weer veilig maken door criminelen sneller en strenger te straffen, fors te investeren in meer mankracht voor politie en OM en de politie weer te verankeren in de wijken.

JA21 wil:

  • Fors investeren in meer politiecapaciteit en gesloten wijkbureaus heropenen.
  • Minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedendelicten.
  • Snelrecht en zwaardere straffen voor recidivisten en veelplegers, ondermijnende criminaliteit keihard aanpakken.
  • Zware criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten.