EU en Euro

De Europese Unie stevent af op een politieke superstaat onder Frans-Duitse leiding. Deze Europese eenwording is niet in het belang van Nederland. De EU opereert beter in een afgeslankte vorm met de focus op economische samenwerking. Nederland moet op belangrijke zaken, zoals monetair beleid, migratie en defensie uitzonderingsposities bedingen. Onder de euro ongelijke economieën verenigen lukt alleen als wij de pinautomaat van Europa zijn. Onze bevolking dient zich hierover uit te spreken.

JA21 wil:

  • Een afgeslankte, meer flexibele samenwerking tussen EU-lidstaten met een focus op economische samenwerking.
  • EU-verdragen zoals die van Maastricht, Amsterdam, Nice, Lissabon en Schengen herzien om macht terug te brengen van Brussel naar de lidstaten, opt-outs op terreinen die vitaal nationaal belang raken.
  • Voorkomen dat Nederland steeds dieper de transferunie wordt ingezogen en zodoende de pinautomaat van Zuid-Europa wordt.
  • Een referendum over de houdbaarheid en toekomst van de euro.