Invloed en betrokkenheid

Invloed en betrokkenheid

Een betrouwbare overheid zorgt voor invloed en betrokkenheid van de inwoners van dit land bij het beleid dat hen raakt. Ook ná de verkiezingen. Een referendum, een gekozen burgemeester en toegang tot functies op basis van kwaliteit in plaats van partijvoorkeuren zijn nodig om het vertrouwen te herstellen.

JA21 wil

  • Bindende referenda.
  • Een gekozen burgemeester.
  • Het gesloten bestuurdersbastion doorbreken: niet politieke achtergrond, maar kwaliteit als criterium.
  • Terug naar de menselijke maat: stoppen met schaalvergroting en gedwongen gemeentefusies, overheid weer dienstbaar aan burgers.